‘’Mit ós feesjoerk op, belónne in de

Hand, ós blage gaon veurop, make

weej de vastelaovendkwant”

 

 

 

Prins Michel (I) de Bock

 

Gebaore in 't gashoes in Tegele. Nao 'n jäörke gewoeënd te hebbe in Tegele zien weej verhoes nao Venlo- Noord. Opgegreujd tösse mien 3 aldere breurs en 3 aldere zuskes. Vanaaf mien 6de jaor aktief in de voetbalwaereld en begós beej VVV’03 op d'n Haeringerberg. Beneump as 'ne echte goaltjesdief en daomei promotie gemak nao Fortuna Sittard um vaerder te óntwikkele, aevel aafgehäök waeges 'n zwaore blessure. Opgegreujd mit rock 'n roll idool Shakin Stevens, de haor strak achtereuver, beer in de hand en sjoenkele maar.

Eder jaor mit d'n optoch van Genuue begós ik al te springe beej de prinsewage um maar gezeen te waere, eder jaor weer de vraog aan d'n Hoeëgheid, “Wie waer ik Prins”? Eder jaor 'tzelfde antwaord “Vuuel blieve springe jóng”. En det deej ik, geluif mich.

 

Op mien 24ste bin ik mien vrouw Lilian Brueren taege gekómme beej Plus Benders in Venlo. Rouke wie 'n ketter um maar flot beej Plus Benders te kómme um Lilian te zeen achter de Klanteservice en Sigaretten aafdeiling. Op 'n bedrijfsuutje van Benders, wao ik bin meigegaon as aanhang van mien zuske Mandy, heb ik um baeter liere kinne. De echte ontmoeting mit Lilian is in de E3 gebeurd. Noow 15 jaor later ein prachtig huuske in zuud, 3 prachtige kids Joella, Yavi en Fenna en al haos 10 jaor getrouwd.

 

Mien carrière begós as Internationaal chauffeur, mit as doel 'n zelfstandig transport bedrief te starte. Doelstelling aevel neet gelök, maar gelökkig terech gekómme beej 'n fantastisch zieëcóntainer bedrief in Venlo wao ik 10 jaor mit vuuel plezeer heb gewerk. As terminal operator gestart en al flot doorgegreujd nao 'n leidinggaevende baan. Ónderdehand vanaaf juni 2018 doorgegreujd as Operationeel manager in Born “Barge Terminal Born”. 'n Prachtige bedrief mit moeëje oetdaginge wao ik mien carrière kan vaerderzette.

Hobby’s zien veural wandele en meziek luustere. Vuuel bezig zien mit de kids, lekker al flot de joets op mit 't gezin. Vaerder is 't prachtig um mit minse bezig te zien, óndersteune of helpe op alle frónte. Mit gruuetsigheid voetbaltrainer en coach, talentescout coördinator veur KNVB en VVV.

Noow op mien 39ste, eder jaor gesprónge langs edere prinsewage wie 'nen dolle um eine kier as Hoeëgheid te kómme. En waat oetintelik nog moeëjer kin: um d'n Hoeëgheid van de Vastelaovesgezelschap de Vogelhut te zien. Einen droum van ederen Hoeëgheid. Heej bin ik dan Michel, Michel de Bock met B-O-C-K.

Mien Motto veur 't ganse laeve blief:

“As se waat wils bereike, blief d'r in gluive want de wil is sterker dan des se dinks”.

Schoeëne vastelaovend!

 

Adjudant Roy Ummenthum

Miene naam is Roy Ummenthum, en vur 't iers heb ich 't laevesleeg gezeen in 't toenmalige gashoes van Tegele. En waal op 7 mei 1979… Same met mien elders Jan en Ellie hebbe weej 21 jaor in Tegele gewoeënd. Mien   

 Jeug heb ich den ouch in Tegele door gebrach en flink gespult in de Lings en in 't Maasveld kóste weej doon en laote wat we woele.

 Nao 't Thomascollege aaf gerónk te hebbe op de HAVO bön ich nao de Fontys in Venlo gegaon um aan 't HLO te sjtudere. Nao 3 jaor had ich dit waal gezeen, en wis ich         

eigelijk        neet waat ich woel. Dus zei pap “wetste wat jóng, den geis se maar werke in de pannesjop in Belvend”. Nao 'n paar jaor dao gewerk te hebbe, toch maar weer besjlaote te gaon liere, en waal aan de Fontys in Eindhove in de richting Bedriefskunde en ICT. Dit heb ich waal aafgerónk nao 4 jaor en bön ich werkzaam gewaes beej de Plisie in Utrech in de ICT en daonao as zelfstandige. Óngertösse had ich ein groeëte hobby óntdek, en det waas d'n brankwaer. In 2018 kreeg ich de kans um van mien hobby mien werk te make en det heb ich dus ouch gedaon, noow werk ich vanaaf 2018  as Adviseur Risicobeheersing Industriële Veiligheid en Adviseur Gevaorlike Sjtóffe beej de Veiligheidsregio Limburg Noord.

Vanaaf mien 21e bön ich same gaon woeëne met Susan. Die ich heb liere kenne beej deTegelse Reddings Brigade, wao weej same lid van ware, en op zomerkamp 1997 is de ierste vónk euver gesjlage. Weej hebbe iers ein jaor in Blierick gewoeënd, maar det was neet zó’n succes… Dus maar weer flot truuk nao Tegele, op de Hulsterwaeg. Heej krege weej ouch ózze iersten blaag. Stef, dae óngertösse al 9 jaor is. In 2010 zien weej met ós dreje verhoes nao Venlo-Zuud nao de Langsjtraot. Heej is ózze twieëde blaag gebaore, ós Sjuulke. Det óngertösse ouch alweer 6 jaor aad is. Lets 2017 had ich 't waal weer gezeen in Venlo as Tegelse jóng en zien weej met de ganse koedeljach vertrokke nao Sjteyl. Wao weej noow, nao 'n jaor verboewd te hebbe, 'n heerlijk huuske hebbe en ouch nag twieë fantastische hundjes Moos en Lola.

Óndanks ós drök laeve blief d'r tied zat euver um same leuke dinger te doon, wandele met de bieësjes naeve de Maas, lekker lunche op zondaagmorge… Maar ouch leuke sjportieve oetdaginge met de kids zoeë as klumme, zjwumme en fietse.

Vastelaovend viere weej al van jóngs aaf aan. In 1989 bön ich jeugprins gewaes beej de Kleitrappers in Tegele en in 1990 is pap prins gewaes van de Beerpiëp in Tegele. Same met vastelaovesvrinde gaon weej d'r 'nne fantastischen tied van make deze vastelaovend beej de Vogelhut en gaon weej d'r vol veur, same met ós gezinne.

 

 

Adjudant Rob Thuijls

Ik bin Rob Thuijls, 34 jaor geleje gebaore in Venlo in 't gashoes as zoon van Frans en Mieke. De ierste 20 jaor van mien laeve woeënde weej in Blierick same mit mien zuske Maartje. Mien jeug heb ik rouzend doorgebrach op en rónd 't Lambertusplein. Nao mienen tied op 't Blariacum, bin ik in het Stedje van Lol en Plezeer vaerder gaon liere. Ik begós beej Fontys Venlo aan de HEAO, heej heb ik veer jaor gestudeerd en beveel 't mich zoeë good det ik heej bin gaon werke. Op 't ougenblik werk ik al 11 jaor beej Fontys Venlo, inmiddels als Manager Bedriefsveuring. In mien werk en daoboete organiseer ik gaer tóffe dinger in Venlo. Daorum bin ik lid gewaore van ein ondernemende club, Junior Kamer Venlo. Die zoelt geej kinne van De Venlose Vrind, 't beer det weej ter iere van Venlo 675 jaor stad gebrouwe hebbe; of d’n eierloup, wao minnig Venlonaer 'nne zwaore ierste Paosdaag aan euver held. Um “in shape” te blieve, nao allemaol die feeste, klum ik gaer op miene Mountainbike.

Tiedes mien HEAO studie bin ik ouk mien maedje Loes taege gekómme, wao ik noow 8 jaor mit getrouwd bin. Same zien weej de gruuetse elders van dreej Blage: Ruben van 8, Stijn van 6 en Femke van 4. Weej zien ein fanatiek vastelaovesgezin wao ouk de vastelaovesmeziek aan steit as de flótse van 't daak valle. In Venlo-Zuud op de Koperwiek zitte ós blage in dezelfde klasse as die van d'n Hoeëgheid en d'n andere Adjudant. Ouk dit zien echte vastelaovesgezinne, waormei weej same mit ós kinder ónder de vleugels, in de Vogelhut-Vastelaovend veur gaon.

Vastelaovend Same!